របៀបទទួលបាន Xbox Gift Cards, Xbox GamePass Ultimate និង Xbox Gold ដោយឥតគិតថ្លៃ

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានកាតរង្វាន់កាដូ Xbox, Xbox GamePass Ultimate, និង Xbox Gold ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft ដោយឥតគិតថ្លៃ។

អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺគណនី Microsoft មួយ (ល្អបំផុតដែលអ្នកប្រើជាមួយ Xbox របស់អ្នក)

ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://www.microsoft.com/en-us/rewards ហើយចូលដោយប្រើគណនី Microsoft របស់អ្នក។

ធ្វើកិច្ចការដូចជាឆ្លើយនូវកម្រងសំណួរនិងអានអត្ថបទនានាដើម្បីទទួលបានពិន្ទុ។

អ្នកអាចប្រើពិន្ទុដែលសន្សំបានដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗមិនត្រឹមតែផលិតផលរបស់ Xbox ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទទួលការឈ្នះកាតពី Microsoft  ឥណទានហៅចេញពី Skype និងរបស់ជាច្រើនទៀត។

អ្វីដែលអ្នកត្រូវការ:
ប្រើឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដូចជាទូរស័ព្ទចល័តរឺ Xbox ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុបន្ថែម។

អ្នកក៏អាចប្រើ VPN និងផ្លាស់ប្តូរប្រទេសរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានពិន្ទុកាន់តែច្រើន។

សង្ឃឹមថាវាអាចជួយបាន !!!

អំពី Admin

អានអត្ថបទល្អផ្សេងទៀត

យល់ដឹងពីសេរ៉ូមសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ

សេរ៉ូម(Physiological Serum) គឺ​ជា​ល្បាយ​សូលុយស្យុង​ដែល​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​មេរោគឬ​ពពួក​មីក្រុប​ហើ​យ រួច​យក​ទៅ​លាយ​ជាមួយ​ស្ករ ឬ​អំបិល​ជា​ដើម ដោយទៅ​តាម​លក្ខណៈ​វេជ្ជសាស្ត្រ ដោយ​ច្រក​ចូល​ដប​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ ទើប​ចែក​ចាយ​ទៅ​តាមមន្ទីរពេទ្យ​នានា។ សេរ៉ូម​ផ្អែម គឺ​សូលុយស្យុងទឹក​លាយ និង​ស្ករ​បន្តិច។ ចំណែក​ឯ​សេរ៉ូម​ប្រៃ គឺ​ទឹក​លាយ និង​អំបិល​បន្តិ​ច សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ទៅ​តាម​ប្រភេទ​ជំងឺ​ជាក់​ស្ដែង។

បញ្ចេញមតិ

Skip to toolbar