របៀបធ្វើអោយមានអ្នកfollowក្នុងInstagram|Legal Trick​

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងដែរហើយថា សម្រាប់ការបង្កើតគណនីInstagramថ្មី តែងតែទទួលបាននូវfollowersមួយចំនួនឈានទៅដល់មួយរយអ្នកfollowersក្នុងរយៈពេលតិចជាង១ម៉ោងឬលើសពីនេះ តើអ្នកចង់ដឹងការពិតនៅពីក្រោយរឿងនេះដែរឬទេ?

ជាការពិតវិធីនេះ មិនទាមទារនូវកម្មវិធីផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើការbotដើម្បីយកfollowersនោះទេ គ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ២០ទៅ៣០វិនាទី ដើម្បីទទួលបានអ្នកfollowersពី១ដល់៥នាក់ ហើយភាគច្រើនពួកនៅតែfollowអ្នក។

តោះធ្វើតាមវិធីនេះគឺមានភាពងាយស្រួល រាងចម្លែកបន្តិចតែបានផលហើយមិនធ្វើអោយគណនីរបស់ត្រូវបានគេបិទចោលនោះទេ

  1. ធ្វើការfollow ទៅកាន់ fluencers កីឡាករ តារា ណាមួយដែលល្បីៗដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកfollowersដល់100m+ ដែរ។ នេះជា៥០គណនីinstagrams ( https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-followed_Instagram_accounts) ដែលមានអ្នកfollowers ច្រើនបំផុត អ្នកអាចធ្វើការfollowអ្នកទាំងអស់នេះបាន
  2. បន្ទាប់ពីfollowពួកគេហើយ រង់ចាំរយៈពេល១ម៉ោង
  3. បន្ទាប់ពីរយៈពេល១ម៉ោងហើយ ធ្វើការunfollow អ្នកទាំងនោះវិញ ហើយរង់ចាំ ២ទៅ៣វិនាទី ហើយfollow អ្នកទាំងនោះឡើងវីញ
  4. រង់ចាំរយៈពេល១ម៉ោងទៀត រួចអនុវត្តវិធីនេះឡើងវិញ(repeat) 
  5. ជាការស្រេច រង់ចាំមើលfollowerរបស់អ្នកកើនឡើង។ 

អំពី Admin

អានអត្ថបទល្អផ្សេងទៀត

របៀបទទួលបាន Xbox Gift Cards, Xbox GamePass Ultimate និង Xbox Gold ដោយឥតគិតថ្លៃ

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានកាតរង្វាន់កាដូ Xbox, Xbox GamePass Ultimate, និង Xbox Gold ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft ដោយឥតគិតថ្លៃ។

បញ្ចេញមតិ

Skip to toolbar